„EcoTwin“ se zúčastní testu European Truck Platooning Challenge

22. března 2016 Eindhoven

Společnosti DAF Trucks, TNO, NXP a Ricardo vytvořily konsorcium Eco Twin, jež se zúčastní testu European Truck Platooning Challenge, který organizuje nizozemské ministerstvo infrastruktury a životního prostředí a který se uskuteční ve středu 6. dubna. Cílem testu je získat od vlád povolení k celoevropskému testování ve velkém měřítku, a to pro soupravy vozidel, které jsou bezdrátově propojené (technologie „platooning“). To umožňuje soupravám vozidel jet velmi blízko za sebou, což představuje výhody z hlediska spotřeby paliva a tím pádem i emisí CO2, bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Platooning znamená vozidla jedoucí v krátké vzdálenosti za sebou s využitím automatizovaného řízení. Test Truck Platooning Challenge prokáže, že druhé vozidlo je technicky schopné automaticky sledovat soupravu před sebou pomocí technologie Wifi-P, radaru a kamer. V rámci projektu „EcoTwin“ již bylo prokázáno, že druhé vozidlo je také schopné automatického řízení. Během testu Truck Platooning Challenge však bude kladen důraz na nezávislé zrychlení a brzdění. V tomto ohledu je plánovaná vzdálenost mezi oběma soupravami 0,5 sekundy, což při rychlosti 80 kilometrů za hodinu představuje vzdálenost přibližně 10 metrů.

Vozidla propojená pomocí technologie Wifi-P
Jedním z jedinečných aspektů soupravy „EcoTwin“ je připojení Wifi-P, které vyvinula společnost NXP a které je speciálně určené pro použití v automobilovém průmyslu. Vysoká rychlost komunikace umožňuje oběma vozidlům DAF jet ještě blíže za sebou.
Připojení Wifi-P navíc řidičům souprav „EcoTwin“ umožňuje vzájemně komunikovat během jízdy. Vše, co před sebou vidí řidič prvního vozidla, se promítá na obrazovku druhého vozidla (technologie „See Through“).

Snížení emisí CO2, zvýšení bezpečnosti a plynulejší doprava
Zkrácením rozestupu mezi soupravami vozidel na nejmenší možnou vzdálenost a maximálním využitím aerodynamického efektu lze v budoucnu dosáhnout úspory paliva ve výši až 10 %, spolu s odpovídajícím snížením emisí CO2. Automatické řízení Truck Platooning navíc ještě zvýší bezpečnost dopravy, a to díky spojení technologie Wifi, radaru a kamerových systémů. Nezanedbatelnou výhodou je vyšší plynulost dopravy, protože „automaticky řízená vozidla“ se nebudou předjíždět. Navíc jsou vyvíjeny technologie, které umožní osobním automobilům připojit se do provozu na dálnici nebo ji bezpečně opustit.

Automatická jízda je technicky možná
„Je nutné stále ještě pokračovat ve vývoji, než bude možné automatické řízení uvést na trh jako novou technologii,“ říká Ron Borsboom, člen představenstva společnosti DAF Trucks, který je odpovědný za produktový vývoj. „Rozhodně to není proces, který bude dokončen dříve než v roce 2020. Je třeba ještě dokončit mnoho věcí, pokud jde o legislativu a odpovědnost. Ve spolupráci se společnostmi TNO, NXP a Ricardo budeme během testu European Truck Platooning Challenge ukazovat, že automatická jízda vozidel je technicky možná. Tato ukázka by měla výrobcům nákladních vozidel připravit cestu k tomu, aby mohli provádět další testování této technologie na veřejných komunikacích a mohli tak získat další zkušenosti. Nyní je na politicích, aby to umožnili.“

„EcoTwin“ je konsorcium tvořené společnostmi DAF Trucks, TNO, NXP a Ricardo, přičemž každá z nich přispívá do projektu svými specifickými znalostmi a zkušenostmi. Společnost NXP je zodpovědná za bezdrátový špičkový komunikační systém mezi dvěma vozidly prostřednictvím využití kamer, snímačů, radaru a technologie Wifi-P. Ricardo jako přední poradenská společnost poskytuje podporu ve smyslu funkční bezpečnosti systémů. Společnost TNO přispívá k celkové koncepci, softwaru a synergii všech nových technologií. Společnost DAF Trucks se kromě integrace všech systémů ve vozidlech stará o veškeré testovací aktivity.

Kontaktujte TRUCK TRADE

DAF logo on dealer building

Chcete vědět víc? Pro prodejce DAF bude potěšením vám sdělit vše, co chcete vědět o produktech a službách společnosti DAF.

Kontaktní formulář