Potvrzení účasti na akci Testování vozidla DAF XF FAW 23.10.2020 v Modřicích

Zadejte název Vaší společnosti (vyžadováno)

Zadejte Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Zadejte Vaši platnou e-mailovou adresu (vyžadováno)

Počet dospělých osob?

Chcete-li nám sdělit doplňující informace pište zde (nepovinné)

Účastník svou registrací bere na vědomí, že z této akce budou pořizovány fotografické, audiovizuální nebo jiné záznamy a souhlasí, že tyto mohou být použity k prezentaci na Internetu nebo sociální sítích.

Kontrolní kód (vyžadováno)
captcha

Kontaktujte TRUCK TRADE

DAF logo on dealer building

Chcete vědět víc? Pro prodejce DAF bude potěšením vám sdělit vše, co chcete vědět o produktech a službách společnosti DAF.

Kontaktní formulář